Jak pracujemy

Poznajemy świat Klienta

• Wchodzimy do organizacji Klienta by ją zrozumieć, poczuć jej istotę, spojrzeć na nią Jego oczami, wsłuchać się w jej działanie.

• Definiujemy obszary, w których Klient i jego organizacja mogą działać sprawniej.

Budujemy rozwiązania wraz Klientem

• Przedstawiamy systemowe rozwiązania. Klient jest członkiem zespołu projektowego.

• Analizujemy długo i krótkookresowe skutki zaplanowanych rozwiązań.

Wdrażamy rozwiązania

• Praca z organizacją Klienta na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

• Monitorujemy proces zmiany. Oceniamy jej wpływ. Korygujemy kierunki.