O nas

Enterprise & Social Economy Development Institute (ESEDI) jest instytucją mającą na celu promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, nauki, wdrażania rozwiązań nauki w gospodarkę. Ten cel realizowany jest poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, szczególnie wśród ludzi młodych. Udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez działania doradcze, projekty szkoleniowe i coachingowe. Wśród naszych zainteresowań jest także działalność badawcza w szczególności prowadzenie własnych lub zleconych badań w dziedzinie problematyki przedsiębiorczości.