Szkolenia

Ty chcesz umieć – my potrafimy tego nauczyć

Obszar zarządzania:

 • przywództwo
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie produkcją
 • budowanie zespołu
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie finansami
 • manager coachem
 • EQ w kierowaniu firmą

Obszar sprzedaży:

 • sprzedaż i obsługa klienta
 • negocjacje handlowe
 • visual merchandising
 • telefoniczna obsługa klienta

Obszar kompetencji indywidualnych:

 • komunikacja i asertywność
 • planowanie i organizacja czasu
 • kreatywność i rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie stresem
 • work-life balance
 • perswazja
 • autoprezentacja

Szczegółowa oferta powstaje w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań, która jest pierwszym krokiem do nawiązania współpracy.