Wdrożenie

Wsparcie rozwoju działalności startupów nastąpi w formie inwestycji kapitałowej w startupy dokonanej przez wybranych Inwestorów. Dotyczyć ono będzie m.in. rozwinięciu działalności badawczo – rozwojowej, uruchomieniu produkcji masowej itp. Dzięki temu instrumentowi polskie przedsiębiorstwa angażujące się we wsparcie startupów będą podnosić i zwiększać nakłady na działalność innowacyjną, zapewniając dynamiczny rozwój gospodarki poprzez wsparcie projektów mających szansę odnieść sukces, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

1. Pomoc w pozyskaniu inwestora
wdrozenie
wdrozenie

2. Kanały dystrybucji
wdrozenie

3. Rozwój organizacji
wdrozenie

4. Współpraca z instytucjami B+R
wdrozenie