FUNDACJA ESEDI – INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ

Misja: Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej w Polsce poprzez edukację, badania i współpracę międzysektorową.

Główne cele:

  1. Punkt pierwszy
  2. Edukacja i Szkolenia: Organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji skierowanych do młodych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek ekonomii społecznej.
  3. Punkt drugi
  4. Wsparcie dla Start-upów: Tworzenie inkubatorów i przestrzeni coworkingowych dla młodych przedsiębiorców oraz wspieranie ich w zdobywaniu funduszy i mentoringu.
  5. Punkt trzeci
  6. Rozwój Ekonomii Społecznej: Współpraca z kooperatywami, spółdzielczością socjalną i innymi podmiotami ekonomii społecznej w celu ich wzmacniania i promocji.
skupnieruchomoscidom.pl